Rautuki-Säätiö

Rautuki-Säätiö on vuonna 1953 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on VR:n työntekijöiden (niin työssä käyvien kuin jo eläkkeellä olevien ja heidän perheenjäsentensä) hyvinvoinnin edistäminen. Käytännössä se tarkoittaa urheilu-, retkeily- ja liikuntatoiminnan tukemista sekä kehollisen kunnon ja kuntoutuksen edistämistä.

Rautuki-Säätiön perusti vuonna 1953 Suomen Rautatieläisten Liitto r.y. Peruspääomaksi Rautatieläisten Liitto luovutti miljoona markkaa silloista rahaa. Vuonna 1957 Suomen Veturimiesten Liitto r.y. teki samansuuruisen lahjoituksen.

Rautatieläisten liikuntatoiminnan elvyttämiseksi oli 1940-luvun lopulla perustettu VR Urheilu -niminen rekisteröimätön yhteisö. Tavoitteena oli luoda rautatieläisille myös kehollista kuntoa kohottavia lomanviettomahdollisuuksia. Tätä kokonaisuutta organisoitaessa perustettiin säätiö pääasiassa varojen hankkimiseksi ja toiminnan tukemiseksi taloudellisesti. Säätiön omaisuus alkoi karttua mm. maahankinnoilla Vuokatista ja Pyhätunturilta, jonne nousivat 1950-luvulla ensimmäiset lomakeskusrakennukset.

Rautuki-Säätiö saa tuottonsa pääasiassa sijoitustoiminnan korkoina, vuokrina ja osinkoina. Säätiö ei saa säännöllisiä avustuksia. Tukeen oikeutettuja ovat VR:n konsernin palveluksessa olevat ja jo eläkkeelle siirtyneet VR:läiset. Säätiön liikuntatuella tuetaan VR:läisten liikuntaharrastuksia ja kuntoa kohottavaa virkistystoimintaa. Lomakohteet hinnoitellaan omakustannushintaan.

Säätiö-konserniin kuuluu myös säätiön omistama Kiinteistöyhtiö Kuusamon Kuurinne.