Rautuki-Säätiö

Rautuki-Säätiö on vuonna 1953 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on VR:n työntekijöiden (niin työssä käyvien kuin jo eläkkeellä olevien ja heidän perheenjäsentensä) hyvinvoinnin edistäminen. Käytännössä se tarkoittaa urheilu-, retkeily- ja liikuntatoiminnan tukemista sekä kehollisen kunnon ja kuntoutuksen edistämistä.

Rautuki-Säätiön perusti vuonna 1953 Suomen Rautatieläisten Liitto r.y. yhdessä Rautatiehallituksen kanssa. Peruspääomaksi Rautatieläisten Liitto luovutti miljoona markkaa silloista rahaa. Vuonna 1957 säätiöön liittyi Suomen Veturimiesten Liitto r.y. samansuuruisella sijoituksella.

Rautatieläisten liikuntatoiminnan elvyttämiseksi oli 1940-luvun lopulla perustettu VR Urheilu -niminen rekisteröimätön yhteisö. Tavoitteena oli luoda rautatieläisille myös kehollista kuntoa kohottavia lomanviettomahdollisuuksia. Tätä kokonaisuutta organisoitaessa perustettiin säätiö pääasiassa varojen hankkimiseksi ja toiminnan tukemiseksi taloudellisesti. Säätiön omaisuus alkoi karttua mm. maahankinnoilla Vuokatista ja Pyhätunturilta, jonne nousivat 1950-luvulla ensimmäiset lomakeskusrakennukset.

Rautuki-Säätiö saa tuottonsa pääasiassa sijoitustoiminnan korkoina, vuokrina ja osinkoina. Säätiö ei saa säännöllisiä avustuksia. Tukeen oikeutettuja ovat VR:n konsernin palveluksessa olevat ja jo eläkkeelle siirtyneet VR:läiset. Säätiön liikuntatuella tuetaan VR:läisten liikuntaharrastuksia ja kuntoa kohottavaa virkistystoimintaa. Niissä lomakohteissa, jotka on tarkoitettu vain VR:läisille, palvelut hinnoitellaan omakustannushintaan. Muissa kohteissa säätiön tuki on merkittävä.

Oikeus tukeen osoitetaan VR:n henkilöstölipulla, perheenjäsenen alennuskortilla tai erikoisvapaalipulla, henkilöstökortilla (Avecra, Pohjolan Liikenne-konserni) tai Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry:n tai Veturimiesten liiton jäsenkortilla.

Säätiö-konserniin kuuluvat säätiön kokonaan omistamat osakeyhtiöt:

Kiinteistö Oy Äkäsrautu

Kiinteistöyhtiö Kuusamon Kuurinne